thumb image

Former Chairmen

Prof. FAN Jintu
2019/20-2021/22

Dr. CHAN Yuk Mau, Eddie
2017/18-2018/19

Mr. CHEUK Hon-kin, Kelvin
2011-2016/17

Prof. YEUNG Kwok-wing
2008-2010

Dr. LAM Tai-fai
2006-2007

Mr. YEUNG Chun-fan
1997-2005

Dr. CHAN Sui-kau
1995-1996

Prof. YEUNG Kwok-wing
1993-1994